В деня на християнския празник „Св.Св. Константин и Елена“ в Самоков ще бъде открит създаденият изцяло от пазарджиклии паметник на будителя Константин Фотинов. Скулпторът Спас Киричев, керамичката Маргарита Иванова и дъщеря им Катерина пресъздадоха образа на издателя на списание „Любословие“. Паметникът се осъществява по идея на дружеството на Съюза на българските журналисти в Самоков.

През изминалата година  се навършиха 170 години от излизането /1844 г./ на първото списание „Любословие”, с което Константин Фотинов става първоосновател на българската журналистика. През тази година пък се изпълват кръгли 230 години от рождението му.

Константин Георгиев Фотинов (1785-1858) е сред 30-те просветители между Паисий Хилендарски и Марин Дринов, включени в списъците на бележити българи. Животът и делото му са добре проучени през последните два века благодарение на оставения от него богат архив и библиотека, както и на кореспонденцията му с огромен кръг негови съвременници. Той е един от създателите на съвременния български език, учител, съставител на учебници, просветител-енциклопедист. Образът на Константин Фотинов винаги е вълнувал самоковци. Съществува негов въображаем портрет от художника Ари Калъчев (1890-1958), рисуван за Гимназията в Самоков през 1939 г.

Паметникът представлява седнала върху пейка фигура-портрет на големия творец в естествена големина. Фигурата държи в дясната си ръка първия брой на сп. „Любословие”. Зад пейката с фигурата са реализирани  три пана с височина 2 м.

16FOTINOV

Целта на колектива е паметникът освен историческа и туристическа забележителност, да изпълнява и образователни функции. В изпълнение на тази задача върху първото пано /вляво/ емоделиран релеф на заглавната страница на първия брой на сп. „Любословие” от 1844 г.

16FOTINOVE
На второто пано /средното/ са изобразени илюстрации от списанието на животни и др. Кратки сведения за творческата дейност на Фотинов  са дадени на третото пано /дясното/.
Паметникът се намира срещу едноименната гимназия и близо до някогашната родна къща на К. Фотинов, която е била в района северозападно от Девическия манастир.

16FOTIN
Паметникът е изпълнен в материал бронз от творчески колектив в състав Спас Киричев – скулптор, Маргарита Иванова – художник, Катерина Киричева – дизайн. Реализиран е в град Пазарджик от Петър Стойчев – леар.