28 опасни тополи в участъка от Тополница до регулационната граница на Пазарджик ще бъдат отсечени, съобщиха от общината. това се случва по искане на “Напоителни системи” ЕАД. Заповед  за свикване на комисия за оценка на ситуацията е издадена от областния управител Трендафил Величков. Искането е в резултат на констатирана силно развита коренова система, попадаща под облицовката на канала и създаваща възможност за рушенето му. Тополите са в техническа зрялост и създават риск от нанасяне на щети на съоръжението или инциденти. На трети април т.г. е извършена проверка на място от представители на Областна администрация, БД”ИБР”, ОД”ППЗН”, община Пазарджик, РДГ-Пазарджик, НС-Пазарджик и РИОСВ-Пазарджик. С цел недопускане на аварийни ситуации, комисията предлага отсичането на 28 тополи, почистването на терена и засаждането на нови 60 бр. бързорастящи дървесни видове, да се организира и проведе от „Напоителни системи” ЕАД. Дървесината остава за ползване от „Напоителни системи” ЕАД.