След като през ноември 2004 г. отчитайки приноса на Манчо Младенов Макаринов за запазване на фолклорните традиции, като създател на Ансамбъл за песни и танци “Здравец”, чийто наследник е Общински ансамбъл “Славейче”  и във връзка с отбелязване на неговата 70 годишнина, Общинският съвет на Пещера именува площада между улиците “Веселин Стайков”, “Пирин” и “Орешака” в  кв.”Пирин”, на името на Манчо Младенов Макаринов. Днес съветниците приеха решение, с което на негово име вече има и улица. Тя е с осови точки -847а -847б 847в 847г-847д, с идентификатор 56277.504.9631 намираща се между квартали 199в, 199 и 199б в Пещера.