Под председателството на зам. областния управител Стефан Мирев, Областната епизоотична комисия проведе заседание, на което бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с епизоотичната и епидемиологичната обстановка в страната и в област Пазарджик. Членовете на комисията разгледаха и одобриха изготвената от РЗИ Областна програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции /ВПИ/ в област Пазарджик.

Основни източници на векторно предаваните инфекции в природата са дивите животни и птици. Настъпилите климатични промени водят до изменения в местообитанията им и увеличаване числеността на техните популации, до постепенно заличаване на границите между типичните природни огнища и населените места. Това увеличава риска от контакт с хората и вероятността за предаване на тези заболявания. От тази група заразни болести най-честите са Марсилска треска, Лаймска борелиоза /Лаймска болест/, Ку-треска и др. По данни на РЗИ Пазарджик От Марсилска треска през 2013 г. в Пазарджишка област са заболели 43-ма души, през 2014 г.  21, от тях 1 с летален изход, а от началото на 2015 г. са регистрирани 7 заболели. Основен преносител на това заболяване е кучешкият кърлеж, именно затова основната профилактика се свежда до редуциране на популацията на свободно скитащите кучета. Всяка година през февруари и март РЗИ изпраща писма до кметовете на всички общини на територията на област Пазарджик във връзка с пролетно-лятната сезонност на трансмисивните инфекции и необходимостта от провеждане на дезинсекционни, дератизационни и дезакаризационни мероприятия. Такива писма бяха изпратени тази година във връзка с регистрираните 14 случая на туларемия в страната /в нашата област няма регистрирани случаи на Туларемия/. Дезакаризацията е основна мярка и срещу Лаймската борелиоза, последният регистриран случай в нашата област е от 2014 г. Важно е при избор на фирма за ДДД дейности по места да бъде включен и представител на РЗИ.

Векторно-предаваните трансмисивни инфекции при хората през последното десетилетие значително нараства. С решение на Министерски съвет през миналата година бе приета Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България 2014 – 2018 г., чиято цел е намаляване на заболяванията от векторно-предавани инфекции.

В областната програма за профилактика на /ВПИ/ са предвидени организационни дейности, обучения и информационно осигуряване с материали за профилактика и борба с ВПИ. Основна роля при изпълнението на тази програма имат РЗИ, ОДБХ, Областната и общинските администрации, медиите. Предстои изработване на областни и общински работни планове по програмата. ВПИ ще бъдат периодично проследявани и ще се изготвя доклад с анализ за състоянието на заболеваемостта в Пазарджишка област.