Финансова корекция ще бъде наложена на община Пещера, ако тя не заплати дължимите 30 000 лв. по проект „Ремонт и модернизация на общински детски заведения в Община Пещера“. В частност става дума за дванадесет детски градини в общината, плюс тези в Радилово и Капитан Димитриево. Проектът е реализиран от 2009 до 2011 г. като общата му стойност възлиза на 164 068 лв. плюс 20% ДДС.

Искане за окончателно разплащане от страна на община Пещера постъпва на трети февруари 2011 г. До момента остатъкът, който трябва да разплати общината е 30 000 лв. В рамките на условията за реализацията на този проект е включено и това, че в продължение на пет години, след осъществяването му, общината не трябва да прави промени в предназначението на реновираните сгради. Този срок изтича след една година.

Поради промени в демографската структура на Капитан Димитриево, броят на децата в тамошната детска градина „Еделвайс“ непрекъснато намалява, за предстоящата учебна година там ще бъдат записани едва пет деца. Това е и причината, поради която кметът на Пещера Георги Козарев предлага на общинските съветници градината в Капитан Димитриево да стане филиал на ЦДГ“Здравец“ – Радилово.

Припомняме, че още в началото на мандата Георги Козарев е отбелязал в отчета си за първата година на неговото кметуване факта, че двете детски градини са с малко деца и включването им в този проект не е било рентабилно. Но така или иначе при заварено положение, той е направил всичко възможно да се разплаща по ОП „Регионално развитие“, за да не бъдат налагани финансови санкции на общината.

На последното заседание на ОбС, състояло се в последния ден на юли, съветниците отхвърлиха предложението за образуването на филиал към градината в Радилово. От ОбС е изпратено писмо до Деница Николова, зам. министър на регионалното развитие и ръководител на УО на ОПРР, с въпрос – подлежи ли на финансови санкции общината, ако не изпълни обязаностите си по договора.

В отговора изпратен до общината се казва, че в случай на закриване на ЦДГ „Еделвайс“, съгласно общите условия на договора, общината е длъжна да осигури устойчивост на постигнатите резултати, като в период от пет години след изтичането на срока на договора, трябва да не прехвърля правото на собственост върху обекта, изграден в резултат на инвестиция по договора за безвъзмездна финансова помощ, да не променя предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението на проекта, както и да не сключва договори от всякакъв характер с трети лица…Във връзка с гореизложеното бенефициентът е длъжен до 5 юли 2017 г. да осигури устойчивост на изпълнения проект. В противен случай може да бъде наложена финансова корекция в размер на до 100% от реално извършените, представени за възстановяване и версифицирани разходи за обект ЦДГ“Еделвайс“ – с. Капитан Димитриево. 

25pismo

Въпросът отново ще се гледа на сесията, която е насрочена за този петък. Тогава съветниците трябва да решат дали да заплатят 15 000 лв. тази година и още толкова през следващата, като запазят собствеността на сградата или да върнат платените по програмата 164 068 лв. плюс дължимите 20% ДДС. Също така трябва да преценят дали пет деца имат право на детска градина, грижи и учителки или трябва да пътуват ежедневно, за да посещават друга детска градина? Колко струва един детски живот и имаме ли право в условията на повсеместно обезлюдяване на селата, да лишаваме младите хора от единствената подкрепа, която общината може да им окаже пряко? Има ли възможност общинският бюджет да понесе санкцията и какво налага тя, да бъде заплатена?