Преди двадесет и пет години пламна Партийният дом в София. По стечение на обстоятелствата на мястото присъстват четирима души от нашия регион – фотографът, вече покойник Христо Минчев – Конго и генерал Атанас Семерджиев, също вече пребиваващ в по-добрия свят, Константин Тренчев от Белово и Емил Кошлущов.

Събитията от онова време са били преосмисляни многократно, тълкуванията им също са се променяли по време на прехода, ако искате да си спомните или да видите, какво се е случило на 25 август 1990 г. вижте кадрите на Конго и филма на Кеворк Кеворкян излъчен във „Всяка неделя“ – тук.