Окръжна прокуратура-Пазарджик възложи на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР-Пазарджик извършване на проверка по повод възникнало обществено напрежение срещу новоизбрания кмет в с. Семчиново, обл. Пазарджик.

Проверката е възложена с оглед събиране на данни за извършени престъпления от общ характер. На полицията са дадени указания да бъдат проверявани твърдения за несъответствие между доходите и притежаваното имущество, както и за купуване на гласове и дали притежаваната от него диплома е истинска.

Окръжна прокуратура-Пазарджик е дала указания да се снемат обяснения от жители на с. Семчиново, обл. Пазарджик, във връзка с техните оплаквания и твърдения, които са изразени и в средствата за масово осведомяване.