Досегашния председател на ОбС – Пазарджик Хари Хараламбиев е предложението на съветниците от „Коалиция Тодор Попов за Пазарджик“ за председател. Второто предложение е за бизнесмена Благо Солов и в момента тече процедура по избора на човека , който в близките четири години ще ръковводи работата на градския парламент.

Клетва в присъствието на Областния управител Трендафил Величков положиха всички новоизбрани кметове и общински съветници от Община Пазарджик. След като подписаха клетвените си листове , думата бе дадена на Тодор Попов , който поздрави всички новоизбрани и в речта си подчерта , че предизборните страсти трябва да утихват и всички заедно да заработят за хората на Пазарджик и общината. “ Единственият начин  на преминем през трудностите е да си помагаме. От нас хората очакват да бъдем резултативни , отговорни и коректни“, подчерта Попов.

Съветниците получиха бюлетини за гласуването , което продължава да тече и в момента.