20160129_110706

Нов информационен център бе открит днес в съдебната палата на Пазарджик. Работното време на новата придобивка е от 9 до 16.30 ч. всеки работен ден.

Стойността на инфоцентъра е 4800 лв., като те са платени от бюджета на ВСС. Идеята за създаването на новата придобивка е била част от програмата за управление на председателя на Окръжен съд – Елеонора Серафимова, с която тя е спечелила и управленската си позиция в съдебната палата. Надявам се, че новата придобивка ще пести време на гражданите и ще им бъде от полза, заяви съдия Серафимова по време на откриването.

 

Председателят на Районен съд – Пазарджик Веселка Златева указа основните дейности, които ще се извършват в центъра. Гражданите ще могат да правят справки по движението на дела; да подават молби и да получават незаверени и обезличени преписи на съдебни актове и протоколи от съдебни заседания.

На разположение на посетителите ще бъдат образци от всички формуляри за съдебните процедури, извършвани от Окръжен и Районен съд – Пазарджик. Тук ще се приемат заявления за издаване на съдебни удостоверения – за несъстоятелност на фирми и сдружения, за актуално състояние и ликвидация на сдружения с нестопанска цел.

Ще бъде предоставяна информация за съдебните процедури и събираните от съдилищата такси по Тарифа №1, без това да има характер на юридическа консултация. За улеснение на гражданите са инсталирани два постерминала, посредством които ще имат възможност да внасят на място дължимите такси за извършваните от двете съдилища услуги, без да се начислява допълнителна комисионна за превода.

Гости на събитието бяха членът на ВСС – Милка Итова, председателят на Окръжна прокуратура – Васил Малинов, председателят на Апелативния съд в Пловдив – Магдалина Иванова , председателят на Районния съд – Веселка Златева, председателката на Административния съд – Мария Шотева, областният управител Трендафил Величков, кметът Тодор Попов, много магистрати от съда и прокуратурата, адвокати и граждани.