От 15 март до 15 май 2016 г. се забранява уловът на бяла риба (Sander lucioperca), съобщиха от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Мярката се въвежда заради размножителния период, в който навлизат този вид сладководни риби. През следващите два месеца няма да се допуска пренасянето, превозването и продажбата на бяла риба в живо, прясно и охладено състояние. В случай на констатирано нарушение, уловените екземпляри ще бъдат връщани незабавно във водата, а на рибарите ще бъдат налагани глоби по Закона за рибарството и аквакултурите. Глобите варират от 200 до 2000 лв.

Припомняме, че по време на размножителния период на рибите – щука, распер, бяла риба е забранен уловът в:

Област Пазарджик
– баластриера при с. Лозен;
– баластриера при с. Динката;
– „Дупките“, с. Говедаре;
– „Малък гьол“, с. Звъничево;
– студен канал на р. Марица, с. Синитово;
– студено пере при „Фазанарията“;
– канал „Кривата вада“;
– канала до пречиствателната станция.

Виж закона – ТУК