Просветата е най-здравият мост и най-сигурната пътека за нов свят – без ожесточение, без насилие, без кървави войни, без обиди и без предразсъдъци. На този форум сме всички от Югоизточна Европа – един регион, в който доскоро имаше войни, но регион, който днес се е устремил към своето европейско бъдеще, за да го съгражда. Това заяви вицепрезидентът Маргарита Попова в приветствието си към участниците в Балканската конференция на тема „Учителските синдикати на Балканите за мир“, организирана от Синдиката на българските учители, съобщиха от президентския пресцентър.

 Вицепрезидентът припомни, че през 2012 г. Европейският съюз получи Нобеловата награда за мир. „Нашето европейско семейство е семейство за мир, за съграждане и за съзидание“, отбеляза вицепрезидентът. „Убедена съм, че няма как да съградим един нов свят без да бъдем заедно с учителите, синдикатите на учителските колективи, директорите, родителите и всички, на които духовното е много по-близко, отколкото материалното“, каза в приветствието си Маргарита Попова.

 Според вицепрезидента, в днешния ден духовното е твърде смалено, има дълбока криза на ценностите, които раждат много страдания и несгоди. „Много държа на един нов модел за интеркултурен диалог, в който няма да има място за предразсъдъци и децата ще се обичат и ще имат нужда едно от друго – без значение на раса, религия, език и територия, която населяват“, каза Маргарита Попова.

Идеята за образованието като мост и като съзидание за мира е идея на организацията ЮНЕСКО, която днес се оглавява от българка, а силата на образованието, като съграждащо мир, е една от основните мисии на тази организация, посочи още вицепрезидентът Попова. Сред гостите на събитието бяха вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева, както и председателят на парламентарната образователна комисия Милена Дамянова. Във форума участваха представители на учителските синдикати от Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Словения, Турция, Кипър.