Среща с министъра на енергетиката Теменужка Петкова и Рамадан Аталай- зам. председател на парламентарната комисия по енергетиката, проведе вчера кметът на община Сърница – Неби Бозов.

След разговорите е станало ясно, че община Сърница ще получи необходимото съдействие за осигуряване на второ алтернативно елтрасе през м. Бърдуча до Кантона. Така общината ще има алтернатива на подстанция Широка поляна, която често аварира и общината остава без електроенергия.

При аврия ще се получва ток от ВЕЦ Девин. Инфраструктурната инвестиция, която е около 1,5 млн. лв. ще подпомогне и собствениците на земи по трасето да използват имотите си за производствени и туристически цели. Припомняме и това, че от Швейцария бе доставен агрегат, който може да захранва целия град при краткотрайни аварии, но с алтернативната електро линия, въпросът с липсата на електричество ще бъде напълно решен за най-новата община в областта ни.