„Данъчната ваканция“ в Община Пазарджик бе удължена до 31 май 2016 г. на предишната сесия на Общинския съвет в края на март. Припомняме, че това е еднократен механизъм, касаещ частичното освобождаване от такса битови отпадъци за периода 2005-2015 година, като сумата е в размер на натрупаните до момента лихви на задълженото лице. „Данъчна ваканция“ могат да ползват всички, спрямо които не е образувано изпълнително дело.