Нов съдия бе назначен вчера на работа в Окръжен съд – Пазарджик, това стана след като съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи класираните кандидати в конкурса за първоначално назначаване и заемане на пет свободни длъжности „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия, обявен с решение на ВСС през юни миналата година.

Считано от датата на вземане на решението Съдийската колегия назначи на длъжност „съдия“ в окръжен съд – гражданска колегия:
– Надежда Лукова Махмудиева в Окръжен съд – Пловдив;
– Ралица Цанкова Костадинова в Окръжен съд – Варна;
– Венцислав Георгиев Петров в Окръжен съд – Пазарджик;
– Антоанета Йорданова Атанасова в Окръжен съд – Русе и
– Емилия Вергилова Александрова – в Софийския градски съд.