Работни места за специалисти с висше образование:
14 лекар
2 фелдшер, за община Панагюрище
1 медицинска сестра
1 снабдител
1 педагог
1 агроном с турски език
1 бизнес консултант
1 възпитател
1 социален работник
1 психолог
1 търговски представител
1 инженер, конструктор/машиностроене/
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
2 отчетник, счетоводство
1 супервайзор
1 спедитор
1 главен специалист
2 регистратор, с компютърни умения
4 обслужващ, бензиностанция
7 касиер
1 технически секретар, с турски език
1 технически сътрудник, да владее autocad
1 технически сътрудник, с английски език
2 администратор, хотел
3 работник, производство на закуски и сандвичи
11 готвач, с опит
5 помощник-готвач
20 сервитьор
5 работник, кухня
2 сладкар
1 продавач-консултант на автомобилни части
9 продавач-консултант
1 машинен оператор, производство на мебели, опитът е предимство
1 производител, мебели, опитът е предимство
3 дърводелец, опитът е предимство
1 монтажник, дограма, с опит
2 стъклар
3 шивач, кожа
12 шивач
2 крояч, кожа
2 гладач, ютия
2 настройчик, робот
1 монтьор, ремонт на машини и оборудване, с опит
1 електромонтьор, с опит
9 носач, товарач стоки
1 шлайфист, с опит
2 стругар, с опит
2 шлосер-заварчик
1 бояджия, машинни детайли
4 оператор, полир машина
3 оператор на машина за леене
1 оператор, автоклав
1 техник-монтьор
3 шофьор, лекотоворен автомобил
6 шофьор, тежкотоварен автомобил
2 шофьор, товарен автомобил
1 шофьор, автобус, кат. „d”, опитът е желателен
2 международен шофьор, с опит
2 шофьор, кат. „с”
2 автомонтьор
1 работник, производство на акумулатори
12 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
2 животновъд
2 тракторист/механизатор, с опит
2 тракторист на колесен трактор, с опит
2 охранител
1 работник, производство на хляб и хлебни изделия
3 работник, автомивка
4 общ работник, бетонови изделия
17 общ работник
3 общ работник, зареждане на щандове
5 леяр
1 топилчик, с правоспособност „мотокарист”
1 работник, склад
1 работник, зареждане на рафтове
3 работник, сглобяване на детайли
3 работник, строителство
1 овчар-пастир
3 товаро-разтоварач
3 работник, сортировач
Работни места по проект «Нова възможност за младежка заетост»:
2 машинен оператор, производство на мебели
5 опаковач
2 машинен оператор, шиена
12 продавач-консултант /об./
1 отговорник, търговска зала /об./
2 помощник, кухня /об./
1 брокер, стоки /ст./
1 обслужващ, бензиностанция/газстанция /об./
1 барман/об/
1 работник, производство, монтаж и ремонт на газови съоръжения /ст./
1 технически изпълнител /ст./
1 монтажник, хладилни и климатични инсталации /об./
1 техник, механик охви /ст./
1 електромеханик /ст./
1 монтажник, промишлено оборудване /об./
2 дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий /ст./
2 монтажник, дограма /об./
2 касиер /об./
2 барман /об./
1 охранител /об./