Работни места за специалисти с висше образование:
14 лекар
2 фелдшер, за община Панагюрище
1 снабдител
1 педагог
1 агроном с турски език
1 бизнес консултант
1 възпитател
1 социален работник
1 психолог
1 търговски представител
1 инженер, конструктор/машиностроене/
1 машинен инженер
1 оператор на технологична линия
1 учител по английски език в начален етап
5 начален учител
1 учител детска градина
1 възпитател в прогимназиален етап
1 възпитател в начален етап
1 управител, ресторант
1 учител пиг
Лекторски часове:
1 учител по история и цивилизация
2 учител по география и икономика
2 учител по човек и природа
1 учител по биология и здравно образование
1 учител по химия и опазване на околната среда
2 учител по музика
1 учител по физическо възпитание и спорт
1 учител по математика
1 учител по информационни технологии
1 учител по физика и астрономия
1 учител по технологии
1 учител по изобразително изкуство
1 учител по БЕЛ
1 физика и астрономия
1 химия и ООС
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
2 отчетник, счетоводство
1 оперативен счетоводител, с опит
1 супервайзор
20 представител, бизнес услуги с френски, немски или испански език
1 спедитор
1 оператор, въвеждане на данни, владеене на чужди езици
1 главен специалист
4 обслужващ, бензиностанция
7 касиер
1 технически секретар, с турски език
1 технически сътрудник, да владее autocad
1 технически сътрудник, с английски език
3 технически сътрудник, с мн. добри уметия за работа с компютър
2 администратор, хотел
3 работник, производство на закуски и сандвичи
9 готвач, с опит
5 помощник-готвач
2 помощник,кухня
19 сервитьор
2 мияч
5 работник, кухня
2 сладкар
2 манипулант, промишлеността
1 продавач-консултант на автомобилни части
6 продавач-консултант
1 кантарджия,магазинер
3 дърводелец, опитът е предимство
1 монтажник, дограма, с опит
1 монтажник
1 заварчик
2 стъклар
3 шивач, кожа
12 шивач
2 крояч, кожа
5 тапицер
2 гладач, ютия
1 бродировач
1 монтьор, ремонт на шевни машини, с опит
1 електромонтьор, с опит
9 носач, товарач стоки
1 шлайфист, с опит
3 стругар, с опит
1 електрошлосер
2 шлосер-заварчик
1 бояджия, машинни детайли
4 оператор, полир машина
3 оператор на машина за леене
1 техник-монтьор
3 шофьор, лекотоворен автомобил
6 шофьор, тежкотоварен автомобил
2 шофьор, товарен автомобил
1 шофьор, автобус, кат. „d”, опитът е желателен
2 международен шофьор, с опит
2 шофьор, кат. „с”
2 водач,мотокар
2 автомонтьор
1 работник, производство на акумулатори
10 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
2 животновъд
2 тракторист/механизатор, с опит
2 тракторист на колесен трактор, с опит
1 работник, производство на хляб и хлебни изделия
3 работник, автомивка
24 общ работник
3 общ работник, зареждане на щандове
5 леяр
1 топилчик, с правоспособност „мотокарист”
1 работник, склад
1 работник, зареждане на рафтове
3 работник, строителство
6 производствен работник
1 овчар-пастир
3 товаро-разтоварач
1 спасител
1 огняр на газ
1 чистач
Работни места по проект „Нова възможност за младежка заетост“
1 общ работник, обучение
2 машинен оператор, производство на мебели
5 опаковач
2 машинен оператор, шиена
2 продавач-консултант /об./
1 отговорник, търговска зала /об./
2 помощник, кухня /об./
1 брокер, стоки /ст./
1 обслужващ, бензиностанция/газстанция /об./
1 барман/об/
1 работник, производство, монтаж и ремонт на газови съоръжения /ст./
1 технически изпълнител /ст./
1 монтажник, хладилни и климатични инсталации /об./
1 техник, механик охви /ст./
1 електромеханик /ст./
1 монтажник, промишлено оборудване /об./
2 касиер /об./
2 барман /об./
1 охранител /об./