Работни места за специалисти с висше образование:
14 лекар
2 фелдшер, за община Панагюрище
1 организатор производство
1 технолог, специалност „Технология на цветните метали”
1 технолог, специалност „Машинен инженер”
1 технолог, специалност „Електроинженер”
1 педагог
1 социален работник
1 психолог
1 оперативен счетоводител, с опит
1 учител, начален етап ЦДО
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
1 регионален мениджър, администратор финансова институция
5 куриер
5 агент, директни продажби
1 счетоводител ТРЗ
1 офис, асистент, много добра компютърна грамотност
1 аниматор
4 касиер
5 продавач-консултант
1 продавач, хранителни продукти
1 сервитьор, с опит
1 заварчик
1 гладач ютия
10 шивач
2 шивач кожа
2 крояч кожа
5 тапицер
3 шлайфист
2 дърводелец
10 монтажник, електронни елементи
3 техник-механик /настройчик/
3 механик
1 организатор производство
2 електромонтьор, с опит
2 монтажник
3 заварчик
1 шлосер
2 шлосер-монтьор
2 елтехник, промишлени предприятия
4 електротехници, строителен
1 шофьор, кат. „В”, „С”
6 шофьор, тежкотоварен автомобил
1 шофьор, той и общ работник
1 водач мотокар, с опит
1 тракторист
4 леяр, алуминий под налягане
1 настройчик, леярна машина, алуминий под налягане
1 общ работник
5 общ работник, строителство на сгради
5 товаро-разтоварач
5 монтажник, производство слаботокови предпазители
1 монтажник-дърводелец
2 монтажник, мебели
5 монтажник, изделия от метал
10 работник, сглобяване на детайли
1 работник, производство на хляб и закуски
6 машинен оператор, пластмасови изделия
1 пастир
1 хигиенист
1 жена за гледане на възрастни хора
Работни места по проект „Нова възможност за младежка заетост“:
 1 производител мебели /обучение/
1 продавач-консултант на компютри /обучение/
1 монтьор, компютърна апаратура