На 10.02.2017 г., се проведе традиционният годишен архитектурен преглед на проекти и реализации за 2016 г. на членове на САБ и КАБ в гр. Пазарджик, съобщи арх. Петър Мурджев.

След проведеното гласуване на присъстващите членoве на САБ – Дружество Пазарджик и КАБ – Регионална колегия Пазарджик за определяне на призьорите от представените проекти и реализации, се получиха следните резултати:

Раздел „ПРОЕКТИ”

12проекти

I място – арх. Златослав Боюклиев за вилна сграда в КК „Язовир Батак“

12проекти2

 

 II място – арх. Христо Герасимов за проект за Жилищна сграда в гр. Пловдив

Раздел „РЕАЛИЗАЦИИ”

12ловна вила

 I място – арх. Димитър Боюклиев за Интериорно оформление на ловна вила в с. Равногор

12ловна сграда

II място – арх. Герорги Сарамбелиев за Интериорно оформление на вилна сграда в Цигов Чарк

За първи път в една и съща година награда получават двама души от едно и също семейство – Златослав е по – малкият брат на Димитър Боюклиев и е най – младият член на колегията, допълни арх. Мурджев.

Подготвени са специални грамоти и награди от САБ – Дружество Пазарджик и КАБ – Регионална колегия Пазарджик, които ще бъдат връчени на призьорите.