Община Стрелча стартира кампания за пролетно почистване на населените места в периода 16 март – 09 април 2017 г. Пролетта е времето, когато трябва да почистим районите, в които живееем, за да се чувстваме комфортно и уютно в нашите домове. Нека обединим усилията си и да направим местата за живеене в общината по-приветливи, – обръщат се към гражданите от общинска администрация. От там призовават гражданите с личен труд да подкрепят инициативата „Чистотата е здраве“.

Със заповед на кмета Стойно Чачов е създадена  организация за пролетно почистване, която включва  местата за събиране на отпадъци да бъдат местата до контейнерите и кофите за смет, а всички желаещи могат да получат полиетиленови чували и ръкавици от ОП „БКС и ОИ” за град Стрелча, и от кметовете на селата.

Необходимо е спазването на някои основни правила:

  • Всички събрани битови отпадъци изхвърляйте в съдовете за смет, а когато се запълнят ги събирайте в чували, които поставяйте на удобно за извозване място до контейнерите.
  • Да се спазват правилата при изхвърляне на пожароопасни и избухливи вещества, незгаснала сгур, строителни материали, твърди и обемисти предмети;
  • Отпадъците от животновъдна дейност да се изхвърлят на обособените за това торища;
  • При почистването и събиране на отпадъци да се спазват правилата за противопожарна безопасност, регламентирани с Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Стрелча, както и правилата, регламентирани с Наредба №2 за опазване и поддържане на чистотата в община Стрелча и Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и имущество на територията на община Стрелча.

Изхвърлянето на отпадъци  през оградата или в крайградската зона по никакъв начин не означава почистване. Поради естественото разположение на град Стрелча  в местност със стръмни склонове, дъждовете отново връщат изхвърленото в нашите  градини и улици,  под формата на подпочвени води, замърсени с болести и нечистотии. Напомняме, че при установяване на нарушения на регламентирания обществен ред и изхвърляне  на отпадъци на места, извън определените за това, нарушителите подлежат на санкциониране със съответните глоби. Сигнали за нерегламентирани сметища може да подавате на тел. 03532/20-20 и на ел. поща на Община Стрелча: kmet.strelcha@gmail.com