ПЛАН – ПРИЕМ 2017-2018 уч. година
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ
Балообразуваща група Училище Профил, профилиращи предмети План прием
Точки от изпита-тест по: Точки от свидетелството по:
БЕЛ МАТ
х2 х2 ИТ ГИ Средно училище „Кирил и Методий“, с. Нова Махала Профил: предприемачески- предприемачество, информационни технологии 26
х2 х2 Т ГИ Средно училище „Ал. Иванов- Чапай“, гр. Белово Профил: Икономическо развитие- АЕ-И, география и икономика, английски език 26
х2 х2 ИТ ИЦ Средно училище „Народни будители“, гр. Брацигово Профил: Софтуерни и хардуерни науки- АЕ-Р, информатика, информационни технологии 26
х3 х1 БЕЛ ИТ Средно училище „Васил Левски“, гр. Велинград Профил: Хуманитарни науки – АЕ-И, български език и литература, история и цивилизация 26
х2 х2 МАТ ИТ Средно училище „Васил Левски“, гр. Велинград Профил: Софтуерни и хардуерни науки -АЕ-И, информационни технологии, информатика 26
х2 х2 ЧЕ ФВС Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велинград Профил: Чужди езици – АЕ-И, английски език,немски език/руски език 26
х2 х2 ИТ ГИ Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велинград Профил: Икономическо развитие – НЕ-И, география и икономика, немски език 26
х2 х2 БЕЛ ФВС Средно училище „Методий Драгинов“, с. Драгиново Профил: Предприемачески – АЕ-Р, предприемачество, география и икономика 26
х2 х2 БЕЛ М Средно училище „Христо Смирненски“, с. Света Петка Профил: Хуманитарни науки – АЕ-Р,  български език и литература, история и цивилизация 26
х2 х2 БЕЛ М Средно училище „Христо Смирненски“, с. Света Петка Профил: Икономическо развитие- география и икономика, немски език 26
х2 х2 БЕЛ М Средно училище „Христо Смирненски“, с. Света Петка Профил: Природни науки- биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда 26
х1 х1+2ПС Муз БЕЛ Муз Средно училище „Георги Брегов“, гр. Пазарджик Профил: Музика – музика, информационни технологии 13
х1 х1+2ПС ИИ БЕЛ ИИ Средно училище „Георги Брегов“, гр. Пазарджик Профил: Изобразително изкуство – изобразително изкуство, информационни технологии 13
х2 х2 ИТ ИИ Средно училище „Георги Брегов“, гр. Пазарджик Профил: Софтуерни и хардуерни науки – АЕ-И, информатика, информационни технологии 26
х1 х1+2ПС Муз ИТ Муз Средно училище „Димитър Гачев“, гр. Пазарджик Профил: Музика – музика, информационни технологии 26
х1 х3 БЕЛ М Профилирана математическа гимназия „Константин Величков“, гр. Пазарджик Профил: Математически-АЕ-И, математика, информатика, английски език 26
х1 х3 БЕЛ М Профилирана математическа гимназия „Константин Величков“, гр. Пазарджик Профил: Математически- АЕ-И, математика, информатика, информационни технологии 26
х1 х3 БЕЛ М Профилирана математическа гимназия „Константин Величков“, гр. Пазарджик Профил: Софтуерни и хардуерни науки – АЕ-И, информатика, информационни технологии 52
х1 х3 БЕЛ БЗО Профилирана математическа гимназия „Константин Величков“, гр. Пазарджик Профил: Природни науки – АЕ-И, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда 26
х3 х1 БЕЛ ЧЕ Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“, гр. Пазарджик Профил: Хуманитарни науки – АЕ-И, български език и литература, история и цивилизация 26
х2 х2 БЕЛ М Езикова Гимназия „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик Профил: Чужди езици – НЕ, немски език, английски език 104
х2 х2 БЕЛ М Езикова Гимназия „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик Профил: Чужди езици – АЕ, английски език, немски език 52
х2 х2 БЕЛ М Езикова Гимназия „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик Профил: Чужди езици – АЕ, английски език, френски език 26
х2 х2 БЕЛ М Езикова Гимназия „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик Профил: Чужди езици – ФЕ, френски език, английски език 26
х2 х2 БЕЛ ГИ Средно училище „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик Профил: Предприемачески- АЕ-И, предприемачество, география и икономика 26
х2 х2 БЕЛ ГИ Средно училище „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик Профил: Предприемачески- АЕ-Р, предприемачество, информационни технологии 26
х3 х1 БЗО ИТ Средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Пазарджик Профил: Предприемачески- предприемачество, информационни технологии 26
х2 х2 ИТ АЕ Средно училище „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище Профил: Математически- АЕ-И, математика, информатика 26
х3 х1 БЕЛ ИЦ Средно училище „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище Профил: Хуманитарни науки- АЕ-И,български език и литература, история и цивилизация 26
х2 х2 БЗО ИТ Средно училище „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище Профил: Природни науки – АЕ-И, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда 26
х2 х2 БЗО ИТ Средно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Пещера Профил: Софтуерни и хардуерни науки- информационни технологии, информатика 26
х2 х2 ЧЕ ГИ Средно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Ракитово Профил: Предприемачески- АЕ-И, предприемачество, география и икономика 26
х3 х1 ИЦ ГИ Средно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Ракитово Профил: Предприемачески- български език и литература, география и икономика 26
х2 х2 БЕЛ БЗО Средно училище „Христо Ботев“, гр. Септември Профил: Природни науки- АЕ-Р, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда 26
х2 х2 БЕЛ М Средно училище „Христо Смирненски“, гр. Септември Профил: Хуманитарни науки- български език и литература, история и цивилизация 26
х2 х2 ИЦ ГИ Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сърница Профил: Обществени науки- география и икономика, история и цивилизация 26

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ
Балообразуваща група Училище Професия Специалност План прием
Точки от изпита-тест по: Точки от свидетелството по:
БЕЛ МАТ
х2 х2 БЕЛ БЗО Професионална гимназия по горско стопанство и дърводобив „Стефан Божков“, гр. Батак Техник- лесовъд Горско и ловно стопанство- АЕ-Р 26
х2 х2 ИТ ГИ Средно училище „Ал. Иванов- Чапай“,

гр. Белово

Икономист Икономика и мениджмънт- АЕ-И 26
х2 х2 Т ГИ Средно училище „Народни будители“, гр. Брацигово Икономист Икономика и мениджмънт- АЕ-Р 26
х2 х2 БЕЛ М Професионална гимназия по дървообработване „Иван Вазов“, гр. Велинград Фризьор Организация и технология на фризьорскитеуслуги 13
х2 х2 БЕЛ М Професионална гимназия по дървообработване „Иван Вазов“, гр. Велинград Техник- технолог в дървообработването Мебелно производство 13
х2 х2 БЗО ФВС Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“,гр. Велинград Техник – лесовъд Горско стопанствои дърводобив- АЕ-Р 26
х2 х2 БЗО ФВС Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“,гр. Велинград Техник – лесовъд Горско и ловно стопанство- АЕ-Р 26
х2 х2 М ІЧЕ Професионална гимназия по икономика итуризъм „Алеко Константинов“, гр. Велинград Оперативен счетоводител Оперативно счетоводство- АЕ-Р 26
х2 х2 ГИ ІЧЕ Професионална гимназия по икономика итуризъм „Алеко Константинов“, гр. Велинград Организатор на туристическа агентска дейност Организация на туризма всвободното време-АЕ-Р 26
х2 х2 БЕЛ ГИ Средно училище „Методий Драгинов“,с. Драгиново Моделиер- технолог на облекло Коструиране, моделиране и технология на облекло оттекстил- АЕ-Р 26
х2 х2 БЕЛ ИТ Професионална гимназия по икономика и мениджмънт,гр. Пазарджик Икономист-информатик Икономическа информатика- АЕ-И 52
х2 х2 БЕЛ ИТ Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик Финансист Банково дело- НЕ-И 26
х2 х2 БЕЛ ИТ Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик Оперативен счетоводител Оперативно счетоводство- АЕ-И 26
х2 х2 БЕЛ ИТ Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик Данъчен и митнически посредник Митническа и данъчна администрация- АЕ-И 26
х2 х2 БЕЛ ИТ Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик Икономист Икономика и мениджмънт- НЕ-И 26
х2 х2 БЕЛ ИТ Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик Офис- мениджър Бизнес администрация- АЕ-И 26
х1 х3 Т ИИ Професионална гимназия по строителство и архитектура, гр. Пазарджик Строителен техник Строителство и архитектура- НЕ-Р 26
х1 х3 Т ИИ Професионална гимназия по строителство и архитектура, гр. Пазарджик Геодезист Геодезия- АЕ-Р 13
х1 х3 Т ИИ Професионална гимназия по строителство и архитектура, гр. Пазарджик Брокер Недвижимиимоти- АЕ-Р 13
х2 х2 Т ИТ Професионална гимназия по облекло, гр. Пазарджик Ресторантьор Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения- АЕ-Р 13
х2 х2 Т ИИ Професионална гимназия по облекло, гр. Пазарджик Фризьор Организация и технология на фризьорскитеуслуги 13
х3 х1 Т ИТ Професионална гимназия по механо-електротехника, гр. Пазарджик Техник на компютърни системи Компютърнатехника и технологии

– АЕ-И

26
х3 х1 Т ИТ Професионална гимназия по механо-електротехника, гр. Пазарджик Системен програмист Системно програмиране- АЕ-И 26
х3 х1 Т ИТ Професионална гимназия по механо-електротехника, гр. Пазарджик Мехатроника Мехатроника- АЕ-И 26
х3 х1 Т ИТ Професионална гимназия по механо-електротехника, гр. Пазарджик Техник по транспортна техника Автотранспортна техника- АЕ-И 26
х3 х1 Т ИТ Професионална гимназия по механо-електротехника, гр. Пазарджик Електротехник Електро-обзавеждане на транспортна

техника- АЕ-И

26
х3 х1 БЕЛ БЗО Професионална гимназия по химични и хранителни технологии,гр. Пазарджик Химик-технолог Технология на фармацевтични и парфюмерийно – козметични продукти- АЕ-И 26
х2 х2 Т ИТ Професионална гимназия по промишлени технологии, гр. Пазарджик Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации Възобновяеми енергийни източници 13
х2 х2 Т ИТ Професионална гимназия по промишлени технологии, гр. Пазарджик Монтьор на компютърни системи Компютърнимрежи 13
х2 х2 М ФА Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик Машинен техник Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост 13
х2 х2 М ФА Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик Моделиер- технолог на облекло Конструиране, моделиране и технология на облеклоот текстил 13
х2 х2 БЗО ХООС Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик Техник в лозаровинарството Лозаровинарство

– НЕ/АЕ-Р

13
х2 х2 М ФА Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик Техник на селскостопанска техника Механизация на селското стопанство 26
х2 х2 БЗО ХООС Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик Техник- озеленител Цветарство 13
х2 х2 БЗО ХООС Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик Ветеринарен техник Ветеринарентехник- НЕ/АЕ-Р 13
х2 х2 БЗО ХООС Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик Фризьор Организация и технология на фризьорскитеуслуги 13
х1 х3 БЕЛ М Математическа гимназия „Константин Величков“, гр. Пазарджик Програмист Програмно осигуряване- АЕ-Р 26
х1 х3 БЕЛ М Математическа гимназия „Константин Величков“, гр. Пазарджик Приложен програмист Приложно програмиране- АЕ-Р 26
х3 х1 БЕЛ ЧЕ Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“, гр. Пазарджик Офис- секретар Административно обслужване- АЕ-И 26
х1 х3 БЕЛ М Професионална гимназия по индустриални технологии, менижмънт и туризъм, гр. Панагюрище Икономист-информатик Икономическа информатика- АЕ-Р 13
х1 х3 БЕЛ М Професионална гимназия по индустриални технологии, менижмънт и туризъм, гр. Панагюрище Техник на компютърни системи Компютърнатехника и

технологии

– АЕ-Р

13
х1 х3 БЕЛ М Професионална гимназия по индустриални технологии, менижмънт и туризъм, гр. Панагюрище Минен техник Минна електромеханика- АЕ-Р 26
х1 х3 БЕЛ М Професионална гимназия по индустриални технологии, менижмънт и туризъм, гр. Панагюрище Техник на прецизна техника Лазерна и оптична техника- АЕ-Р 26
х2 х2 М ГИ Професионална гимназия по хранително- вкусови технологии „Атанас Ченгелев“, гр. Пещера Икономист Икономика и мениджмънт- АЕ-Р 13
х2 х2 БЗО Т Професионална гимназия по хранително- вкусови технологии „Атанас Ченгелев“, гр. Пещера Ресторантьор Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения- АЕ-Р 13
х2 х2 БЗО ХООС Професионална гимназия по хранително- вкусови технологии „Атанас Ченгелев“, гр. Пещера Биотехнолог Технология в биопроизводствата 13
х2 х2 БЗО ХООС Професионална гимназия по хранително- вкусови технологии „Атанас Ченгелев“, гр. Пещера Химик- оператор Технология на фармацевтични и парфюмерийно – козметичнипродукти 13
х2 х2 БЕЛ ФА Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене „Васил Левски“, гр. Пещера Машинен техник Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост 13
х2 х2 БЕЛ М Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене „Васил Левски“, гр. Пещера Организатор в дървообработването и производството на мебели Мебелно производство 13
х2 х2 БЕЛ ФА Професионална гимназия „Христо Смирненски“, гр. Ракитово Монтьор на комуникационни системи Телекомуника

ционни системи

26
х2 х2 БЕЛ ГИ Професионална гимназия „Христо Смирненски“, гр. Ракитово Офис- секретар Административно обслужване 26
х2 х2 БЕЛ БЗО Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство, гр. Септември Техник- растениевъд Растителна защита и агрохимия 26
х2 х2 БЕЛ М Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство, гр. Септември Икономист-информатик Икономическа информатика 26
х2 х2 ИТ ФА Професионална гимназия по транспорт, с. Виноградец Техник на подемно- транспортна техника Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 26
х2 х2 БЕЛ БЗО Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча Ресторантьор Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 52
х2 х2 ГИ ЧЕ Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сърница Хотелиер Организация на хотелиерството 26
Използвани съкращения:  БЕЛ – български език и литература; ИТ –  информационни технологии; БЗО-биология и здравно образование; ХООС-химия и опазване на околната среда; ЧЕ-чужд език;  Ср.усп.- среден успех; Т-технологии; М-математика; ИЦ-история и цивилизация; ГИ-география и икономика; ИИ-изобразително изкуство; И- информатика; АЕ- английски език; НЕ- немски език; ФЕ- френски език; АЕ-И, НЕ-И- интензивно изучаване; АЕ-Р,НЕ-Р- разширено изучаване;ФА- Физика и астрономия; ФВС- физическо възпитание и спорт.