П Р О Г Р А М А

ІІІ Международен етнокултурен фестивал «Културата на бъдещето и бъдещето на културата»

 П Е Щ Е Р А   3 – 4 август 2017

 

03.08.2017 г.  /четвъртък/

 

от 18.30 ч.                          Дефиле на участниците в ІІІ Международен

                                            етнокултурен фестивал. / От Железния град – ул.”3

                                                   март” –  ул.”М.Такев – ул.”Д.Горов”  – пл.България/

   

от 18.50 ч.                         Церемония по откриване на фестивалните дни

пл. „България”               и  приветствие от Кмета на община Пещера.

 

 

от 19.00 ч.                         Концерт на фолклорни  състави – от Испания,

                                           Чили и Косово.

 

04.06.2016 г.  /петък/

      

от 19.00 ч.                         Концерт на фолклорни  състави –от Бразилия,

пл. „България”              Армения и Йордания.

 

 от 20.30 ч.                        Закриване на ІІІ Международен етнокултурен

                                           фестивал „Културата на бъдещето и бъдещето

                                           на културата”