04доспат

След подаден сигнал на тел.112 за бракониерски мрежи в яз.Доспат е извършена проверка от инспектори на ИАРА от Отдел „Рибарство и контрол – Южна България“, гр. Пазарджик. При проверката е намерена и извадена риболовна мрежа с размер на окото 30 мм и дължина около 350 м, като уловената в нея риба от вида костур и червеноперка е върната обратно във водата.

Съставен е протокол срещу неизвестен извършител. По време на проверката е открита още една мрежа с дължина около 80 м, размер на окото 30 мм и риба от вида костур и червеноперка, която е върната обратно във водите на язовира. Съставен е протокол срещу неизвестен извършител.

 На 30 срещу 31 юли инспектори на ИАРА-Пазарджик, отдел РК „Южна България“ са извършили проверка по вода на яз. Доспат. При проверката на язовира са открити 2 бр. мрежи с дължина 120 м и 80 м, и размер на окото 60 мм и 40 мм. Уловената в тях риба от вида червеноперка, сребриста каракуда и костур е освободена и върната във водата.

Открити са също уреди забранени за използване от Закона за рибарството и аквакултурите – два винтера и 6 бр. телевизори /мрежести уреди за маломерна риба/. Всички уреди са иззети и е съставен констативен протокол срещу неизвестен извършител. При проверката са проверени рибари извърщващи любителски риболов, през нощта. Съставени са три акта за установяване на административно нарушение по ЗРА, чл.24 ал. 5, който гласи:

Чл.24,(5) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., предишна ал. 4, изм., бр. 59 от 2012 г.) Любителският
риболов се разрешава само през светлата част на денонощието през всички дни на
седмицата, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1.
Други нарушения не са открити.