Кметът на Пазарджик Тодор Попов връчи днес Удостоверения за въвеждане в експлоатация на следващите напълно готови сгради, които бяха обновени по Националната програма за енергийна ефективност:

„Сдружение на собствениците „Бенковска 104-112“, гр. Пазарджик, ул. „Георги Бенковски“, №104-112“;

 „Сдружение на собствениците гр. Пазарджик, ул. „Завоя на Черна“ № 20,22

„Сдружение на собствениците „Единство-2015“, гр. Пазарджик, ул. „Стефан Караджа“ №15, вх.А и вх.Б“

„Сдружение на собствениците „Единство“, ул. „Кочо Честименски“, №8, ул. „Райко Даскалов“ №45/47, гр. Пазарджик“

„Сдружение на собствениците „гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов“, №26,28,30“

 „Сдружение на собствениците гр. Пазарджик, ул. „Проф. Иван Батаклиев“, №12“

 “Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Проф. Иван Батаклиев“ №12

 „Сдружение на собствениците „ВЪЗРАЖДАНЕ“ гр. Пазарджик, ул. „Райко Алексиев 43/45“

„Сдружение на собствениците гр. Пазарджик, ул. „Батак“ № 6”

„Сдружение на собствениците, гр. Пазарджик, ул. „Съзлийка“ 9-11“

„Сдружение на собствениците гр. Пазарджик, жк. Устрем, ул. „Петър Бонев“ № 104”.