В навечерието на Коледните празници доброволците от ДПУ при НУ „Никола Фурнаджиев“ гр. Пазарджик посетиха църквата „Св.Св.Константин и Елена“ в областния град. Те бяха посрещнати от отец Боян Кочев, който ги запозна с огромното значение на Рождество Христово за цялата Българска православна църква. През тази седмица всички деца от останалите четири детски полицейски управления в областта също ще посетят православни храмове в Септември, Пещера, Велинград и Панагюрище.

Припомняме, че на 01.10.2017г. стартира втората и последна обучителна година по Национална превантивна програма „Детско полицейско управление“.Вече три месеца продължават ежеседмично занятията на доброволците от ДПУ при ОДМВР- Пазарджик в училищата: НУ „Никола Фурнаджиев“ гр. Пазарджик, СУ „Христо Ботев“ гр. Септември, СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Велинград, ОУ „Проф. Марин Дринов“ гр. Панагюрище и ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ гр. Пещера. Освен към  познатите до сега модули „Детска полицейска лична защита“, „Оказване на долекарска помощ“ и „Безопасност на движението“, децата  с интерес подхождат и към изключително актуалните теми днес в училище, предвидени   в модул „Социални умения“- „Как по- добре да работим в група“, „Как да се справим с   агресивното /недопустимо/  поведение“ , „Как да общувам с моите връстници“ и др. По този модул с доброволците от ДПУ работят съответно  психолози от МКБППМН към общините Пазарджик, Панагюрище и Велинград, които от тази година се включиха като партньори в програмата, а в останалите ДПУ – психолози от съответното училище. Някои от тях посетиха и Районен съд-Пазарджик, където на място се запознаха с работата на съдиите и прокурорите.

Доброволците активно работят и по идеен проект „Как ДПУ променя нашия град“. Така, че не се учудвайте, ако в гр. Пазарджик и в гр. Септември на улицата ви изненадат деца, които участват в съвместни акции със служители от „Пътна полиция“ и ви дават съвети за безопасно поведение и за спазване правилата за движение.Учениците от гр. Велинград ще разпространяват сред своите връстници идеи за безопасно сърфиране в интернет и как да разпознаят опасността в кибер пространството , а в гр. Панагюрище  ще се обявят срещу домашното насилие и ще помогнат на деца и възрастни  да разпознават признаците му. В гр. Пещера доброволците ще предават  натрупаните до момента знания и умения по различните модули от ДПУ и на други ученици в града.

Като специална награда доброволците от Пазарджик получиха и календари, в чието разработване са взели лично участие.

19църква и деца