Четвърти „в” клас от НУ „Отец Паисий” с класен ръководител Елена Бишурова е победителят за януари в конкурса „Клас на месеца” под мотото „Бъди отговорен – бъди в час”, обявен от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Пазарджик. Жури от членове на МКБППМН единодушно реши носителят на приза да е именно този клас, заради проявената им висока активност в училищни и извънучилищни дейности.

Учениците от четвърти „в” клас са организирали събиране на играчки, дрехи и лакомства, които дарили на децата от ЦНСТДМ – Пазарджик. Участвали са в конкурса „Направи добро за Коледа“, за което са получили награди.

„Доволни сме от добрите си постъпки, желанието ни да вършим добро ни прави отговорни и даряващи надежда на всички, които имат нужда от нея. Сигурни сме, че нашия добър пример ще накара и други хора да бъдат по-добри, по-отговорни към различните от нас”, споделят четвъртокласниците.

Журито реши да присъди и специална грамота за проявена толерантност на четвърти „б” клас от НУ „Васил Друмев” с класен ръководител Спаска Георгиева. Отличието се дава за проявеното добронамерено и приятелско отношение към четирите деца със специални образователни потребности в класа, а също и заради сплотеността на учениците, която се изразява в различни инициативи от училищен характер.

Наградата – плакет „Клас на месеца” и грамотите, ще бъдат връчени на 25 януари от 14 часа в Стъклената зала на Община Пазарджик. Всички класове, номинирани в конкурса „Клас на месеца”, ще получат грамота за участие.

Голямата награда в конкурса – еднодневна екскурзия в страната и призът „Клас на годината”, ще бъдат присъдени в края на учебната година.