В продължение на час ученици от пети и шести клас на ОУ“Климент Охридски“ бяха „общински съветници“ днес следобед. Малчуганите пожелали да видят къде се вземат важните за града решения и по какъв начин става това. Техен лектор беше общинският съветник Тодор Тодоров, който ги въведе в правилата за работа на градския парламент. Той отговори и на въпросите на децата за това как се предлагат проекто-решенията, как се дискутират и след това приемат от общинските съветници. Най-интересна обаче за малките ученици се оказа техниката, с която боравят съветниците. Те също гласуваха и видяха по какъв начин се отразява на електронното табло всеки техен отговор по даден въпрос. Инициативата за днешното посещение на децата в Пленарна зала е на преподавателката по история от ОУ“Климент Охридски“ – Цветанка Кадьова. Срещите с децата ще продължат.