Официална церемония “Първа копка” на обект “Компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, както и съпътстваща инфраструктура на площадката за Регионален Център за Рециклиране (РЦР) в землището с. Алеко Константиново, Община Пазарджик” при изпълнението на проект:   „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември” ще се състои на 06.06.2019 г. (четвъртък) от 11,30 часа на площадката в местността “Баира” в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик.

Проектът се финансира по ОП “Околна среда 2014-2020 г.”

На церемонията е поканен да присъства министърът на околната среда и водите Нено Димов.