На конгрес в днес и утре в София ще се съберат стоматолози от цялата страна за финален вариант на наредбата, която ограничава възможността им да практикуват своята професия.

Над 1000 зъболекари подписаха петицията срещу проект на наредба за добра медицинска практика, изготвен от Българския зъболекарски съюз. Специалистите по дентално здраве твърдят, че с промените се противопоставят лекарите по дентална медицина със специалност и тези без специалност, и ако наредбата бъде приета в този ѝ вид, хората извън големите градове са може да останат без зъболечение.

Такива ограничения например като лечение на зъби с усложнени пулпити, на зъби с повече от един канал, вадене на зъби, поставяне на импланти. В момента това са дейности, които се извършват ежедневно в лекарските кабинети, а според новата наредба – те трябва да бъдат извършвани само от дентист със съответната специалност.

Като цяло в това няма нищо лошо, но много малка част от зъболекарите са получили специалност, след като са минали основния курс на обучение, който е шест години. „При новата ситуация за вадене на зъб ще трябва да се търси само хирург, а в град като Пазарджик те се броят на пръсти. Представете си как опашка от сто човека чака пред зъболекарски кабинет, при това в повечето от случаите проблемът е съпътстван и от силни болки, а в съседния кабинет не влиза никой“, коментират местни стоматолози. Според тях ситуацията е направо абсурдна. Никъде по света няма наложени подобни ограничения, смятат дентистите, които в момента са нещо като „общопрактикуващи лекари“.

Част от притесненията на зъболекарите идват и от това, че са имали малко време да се запознаят с текстовете, преди те да бъдат обсъдени на Конгреса на БЗС. Те твърдят, че са имали само 4 дни – от 6 до 10 юни, за да се запознаят с документа и да дадат предложения.

Стоматолозите, които са подписали петицията вече са изпратили предложения за промяна на наредбата.