Проблемите с паркирането, организацията на движението в Пазарджик, липсата на достъп до градоустройствения план на областния град, сметопочистването и устройственото планиране бяха основните точки по тема „Градоустройство“, на състоялата се днес пресконференция на кандидата за кмет на ГЕРБ – инж. Иван Панайотов.

Според него през последните няколко години е трябвало да бъде въведен в експлоатация новият градоустройствен план, който да реши проблемите на града свързани с паркирането и Синя зона, а също така и да се направи стратегическо планиране за бъдещото градоустройствено развитие. Тъй като градоустройството е важен елемент от всяка управленска стратегия:

На пресконференцията присъстваха и кандидатите за общински съветници – Валери Вълков и арх. Даниел Мирчев. Според Валери Вълков по европрограми е бил разработен интегриран план за градско развитие, който обхващал площ от 320 хектара. Планът е трябвало да сработи през този мандат и да доведе до облагородяването на голяма част от града, като в същото време изведе тежкотоварния трафик от ул. „Стефан Стамболов“. Според него по вина на общинското ръководство обаче, той не е влязъл в действие, въпреки че в бюджета на общината са били заделяни средства за реализацията му. В този план е било предвидено изграждането на нова улична мрежа в кв. Казармата и осъществяване на още един мост над Марица, който да поеме потока от автомобили и товарни коли от Пловдив, да ги преведе през Индустриалната зона и чрез пряк нов път да ги изведе на ул. „Христо Касапвелев“, за да достигнат до мост „Атлантик“. Стойността на целия проект е била 44 500 000 лв., като той не е бил дискутиран в общинския съвет и нищо не е направено по него, твърди инж. Вълков. Той обърна внимание и на „съоръженията“, с които служителките по чистотата почистват Пазарджик. „Да влачиш найлон и да метеш с метла от вършини“ много приляга на един „иновативен и зелен град“? – риторично попита той.

Според арх. Даниел Мирчев устройственото планиране трябва да бъде публично достъпно, защото плановете служат на данъкоплатците и мястото им не е в архива на общината. Планът на града трябва да бъде еднакво достъпен, както за гражданите, така и за бъдещи инвеститори, които с помощта на дигитализация да могат да видят къде евентуално може да има зони за изграждането на нови предприятия, преместваеми съоръжения или други работни площадки. В предишния общински съвет не е имало нито един специалист по устройствено планиране. Друг олям проблем е и това, че в селата плановете не са актуализирани и по тази причина се възпрепятства осъществяването на редица дейности. Като пример арх. Мирчев даде това, че по старите планове на места са предвидили изграждането на нови улици, нонай-вероятно те никога няма да бъдат направени и на практика планът блокира намеренията на хората да разширят имотите си или да изградят постройка в парцела, който преди четиридесет години някой е предвидил за улица. В селата от Родопската яка пък не е предвидено създаването на вилни зони.

Според арх. Мирчев една от целите на плана е да се обозначат върху него и броя на масите, които едно кафене може да ползва. Той смята, че в момента има кафенета, които плащат в общината правото да изнесат пет маси, а използват по десет. Безконтролно е и незаконното строителство, заяви още арх. Мирчев. Той смята, че инициативата за санкции на хора, които имат незаконни постройки е у общината и тя трябва да прави всичко възможно, за да застави неизрядните собственици или да съборят постройките или да ги въведат в нормите и да прибират от тях данъци. Десетки били и сигналите, че има застроени площи в земеделски земи.

Липсата на контрол се забелязва и при паркирането. Нужен е нов план за организация на движението и да се даде шанс на велосипедистите, които ще намалят трафика на автомобили в града, защото е по-лесно да се предвижиш с колело, не само в града, а и до най-близките села. Важно е и да се изготви паспортизация за дърветата, както и да се увеличи техният брой в паркове и градини.

„От първия си работен ден, ще започна постъпки пред правителството за изграждането на Западния околовръстен път, както и за изграждане на локални пътища от Пазарджик до Пловдив и от Пазарджик до АМ „Тракия“, ще работя за развитие на бизнес зони и привличане на инвестиции, както и за изграждане на цялостен воден цикъл за Пазарджик.“ – заяви кандидат – кметът инж. Иван Панайотов. Негов приоритет ще бъде почистването на речните корита на Тополница, Марица и Луда Яна, защото това касае и сигурността на хората.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!