Общинската избирателна комисия в Панагюрище обявяви имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

Имена на общинските съветници Партия/коалиция/местна коалиция/независим
1.      Галина Николова Матанова                 ПП ГЕРБ
2.      Георги Василков Георгиев             ПП ГЕРБ
3.      Делчо Добрев Радулов             ПП ГЕРБ
4.      Иван Иванов Раков            ПП ВМРО-БНД
5.      Иван Филипов Лалов        БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
6.      Иванка Димитрова Димитрова        БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
7.      Пенка Атанасова Пиперкова        БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
8.      Пепа Ганчева Филина            МК СДС,(БЗНС)
9.      Петър Георгиев Мулешков             ПП ВМРО-БНД
10.  Петър Ненов Бабачев            ПП ЕВРОРОМА
11.  Пламен Димитров Търкаланов            МК СДС, (БЗНС)
12.  Радка Христова Кроснарова                    ПП ГЕРБ
13.  Светлана Димитрова Парашкевова-Узунова          БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
14.  Станимир Добрев Велчев          БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
15.  Стоян Димитров Петришки            ПП ЕВРОРОМА
16.  Стоян Ясенов Христов            МК СДС,(БЗНС)
17.  Томи Драгулов Наплатанов             ПП ГЕРБ
18.  Христо Илиев Калоянов             ПП ГЕРБ
19.  Христо Луков Шиндаров             ПП ГЕРБ
20.  Христо Николов Дураков             ПП ГЕРБ
21.  Цветанка Цвяткова Богоева             ПП ГЕРБ