На 15 юни седмокласниците ще се явят на Националното външно оценяване по български език и литература (НВО), а на 17 юни на НВО по математика. Началото на изпитите ще е 9 часа. Изпитът по английски език няма да се провежда.

За седмокласниците, които в момента на изпита са в карантина, защото са били в контакт със заболели, ще се осигури възможност за провеждане на изпита след PSR тестове в предходния ден или 36 часа предварително. След отрицателен резултат, в отделно помещение, тези ученици от седми клас ще може да положат изпитите си.

Квесторите ще са по един в зала, но ще има квестори и в коридорите. МВР ще съдейства на МОН преди изпитите – в училищните дворове, да няма струпване на ученици и родители. В учебните стаи ще има по-малък от обичайния брой ученици, за да се предотврати заразяване с коронавирус.

В рамките на 3 часа децата ще решават тест от 25 въпроса по български език и литература и ще пишат преразказ на текст. Тестът по математика също включва 25 въпроса.

В деня на изпита кандидатите трябва да се явят в изпитната зала с ученическа карта и със служебната бележка, която указва мястото за полагане на изпита. Учениците трябва да седнат на определеното им място най-късно 15 минути преди началото на изпита.

За препитването по математика е разрешено да се носи линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума. Децата, които се явяват на проверка на способностите по изобразително изкуство, ще получат рисувателния лист от комисията по провеждане на приемните изпити. За проверка на способностите по музика кандидатите трябва да си носят съответния музикален инструмент, тъй като в изпитната зала се осигурява само пиано. Желаещите да се явят на проверка на способностите по хореография и по спорт трябва да са в необходимото игрално и спортно облекло.

На изпитите задължително се пише със синя химикалка и се чертае с черен молив.

Децата нямат право да ползват коректори, калкулатори, справочници, джиесеми, mp3-плейъри и друга комуникационна техника.

Кандидатите трябва да знаят, че квесторите ще следят да не се вдига шум и да не се пречи за нормалното протичане на изпита. Подсказването, преписването и поставянето на знаци са забранени и в тези случаи писмените работи се анулират. Кандидатите могат да излязат от изпита най-рано 30 минути след началото му.

По време на изпита по български език и литература децата ще изслушат текста за преразказ, който ще им бъде прочетен само веднъж. След това ще получат екземпляр от текста и ще имат 15 минути, за да го прочетат самостоятелно. След това ще го в върнат на комисията. По време на изслушването и на самостоятелното четене на текста децата нямат право да си водят бележки.

След изтичане на времето, определено за преразказа – 1 час и 15 минути, кандидатите трябва да поставят изпитната си работа и черновата й в големия плик, без да го запечатват, получават тестовите книжки и започват работа по тях.

След приключване на приемния изпит учениците поставят в големия плик изпитната работа или листа с отговорите на теста с всички получени листове, собственоръчно вписват трите си имена и входящия номер върху листчето от малкия плик, залепват плика и го поставят в големия плик, след което залепват и големия плик, предават го на квесторите заедно с тестовата книжка и се подписват в протокол. 

До 3 дни след обявяване на резултата за всеки приемен изпит учениците заедно с родител могат да видят рецензиите от конкурсните си работи.

Папките с писмените работи по български език и литература се предават на компютърен специалист, който въвежда в компютър посочените от всеки ученик отговори от тестовите въпроси и въвежда точки върху всеки верен отговор. След това двама оценители – учители по български език и литература, независимо един от друг с помощта на шаблон проверяват и оценяват листа за отговори и преразказа. Учителите попълват оценъчни карти, в които отбелязват и мотивират броя точки по всеки един от конкретните критерии и отбелязват с червен или зелен химикал допуснатите грешки върху листа за отговори и върху ученическия текст. При разлика от над 3 точки на преразказа текстът се проверява от арбитър. Оценката му е окончателна. По същия начин се оценяват тестовете по математика.

Как се формира балът

Всяко училище определя по своя преценка начина, по който се образува балът за кандидатстване в отделните паралелки.
Максималният може да бъде 500 точки, като една от оценките от изпитите се удвоява или утроява. Другите точки идват от балообразуващите предмети, които се избират от самото училище. Важат само оценките от 7-ми клас. За Националната природо-математическа гимназия, в които се изискват положени изпити по други предмети – география, физика, химия, за бала се взимат точките от участия в областен кръг на олимпиадите по съответните предмети. Някои специализирани училища – като Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК), училищата по изкуствата и спортните училища, организират отделни изпити за кандидатстване.

Подаването на документите за участие в приема в гимназиите ще е от 3 до 5 юли. Резултатите от първото класиране трябва бъдат обявени до 13 юли, а от второто класиране до 18 юли. Обявяването на незаетите места след втори етап на класиране ще бъде на 23 юли.

В условията на извънредната ситуация и предвид различната скорост на преподаване в отделните училища в изпитните материали за изпитите от НВО в края на VII клас и за държавните зрелостни изпити, които ще се провеждат през настоящата учебна година, няма да се включва следното учебно съдържание:

НВО по БЕЛ в края на VII клас

 Сложно съставно изречение

 Сложно смесено изречение

 „Бай Ганьо пътува“, Алеко Константинов

 „Неразделни“, Пенчо Славейков

 „Заточеници“, Пейо Яворов

 „По жътва“, Елин Пелин

 „По жицата“, Йордан Йовков

НВО по математика в края на VII клас

 Неравенства  –  линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания; неравенства между страни и ъгли в триъгълника; неравенство на триъгълника; моделиране с неравенства

 Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат

Списък на гимназиите в областта където могат да продължат образователната си степен седмокласниците

Община Батак: СУ „Кирил и Методий“ , с. Нова махала  и ПГГСД „Ст. Божков“ – гр. Батак;

Община Белово: СУ „Ал. Иванов- Чапай“ – гр. Белово;

Община Брацигово: СУ „Народни будители“ – гр. Брацигово;

Община Велинград: СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велинград, СУ „В. Левски“ – гр. Велинград, ПГД „Ив. Вазов“ – Велинград, ПГИТ „Ал. Константинов“ – гр. Велинград, НПГГС „Хр. Ботев“- гр. Велинград, СУ „Хр. Смирненски“ – с. Света Петка, СУ „М. Драгинов“ – с. Драгиново, Обединено училище – с. Кръстава и Обединено училище –  с. Пашови;

Община Лесичово: Обединено училище „Хр. Ботев“, с. Калугерово;

Община Пазарджик: СУ Г. Брегов“, гр. Пазарджик, СУ „Д-р П. Берон“ – гр. Пазарджик, СУ „Г. Бенковски“- гр. Пазарджик, СУ „Д. Гачев“ – гр. Пазарджик, ПМГ „К. Величков“ – гр. Пазарджик, ПГ „Ив. С. Аксаков“ – гр. Пазарджик, ЕГ „Б. Брехт“ – гр. Пазарджик, ПГИМ – гр. Пазарджик, ПГМЕТ – гр. Пазарджик, ПГХХТ – гр. Пазарджик, ПГПТ – гр. Пазарджик, ПГФР – гр. Пазарджик, ПГСА – гр. Пазарджик, ПГСС „Царица Йоанна“ – гр. Пазарджик;

Община Панагюрище: СУ „Н. Бончев“ – гр. Панагюрище и ПГИТМТ – гр. Панагюрище;

Община Пещера: СУ „Св. Кл. Охридски“, ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ – гр. Пещера и Обединено училище „Л. Каравелов“ – гр. Пещера;

 Община Ракитово: СУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Ракитово;

 Община Септември: СУ „Хр. Ботев“ – гр. Септември, СУ „Хр. Смирненски“ – гр. Септември, ПГМЗС – гр. Септември, ПГТ – с. Виноградец и Обединено училище „Хр. Ботев – с. Семчиново;

 Община Стрелча: СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Стрелча;

 Община Сърница: СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Сърница

          Д У А Л Н О   О Б У Ч Е Н И Е    

                                                          ОБЛАСТ    ПАЗРАДЖИК

Учебна година         Училище    Професия/специалностСПКСрок на обучение    Фирма-партньор
2015/16 г.ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм  –гр. Панагюрище·         Техник на прецизна техника/Лазерна и оптична техника;·         Минен техник /Минна електромеханика;·         Машинен техник /Машини и системи с ЦПУ;·         Минен техник /Добивни и строителни минни технологии;·         Минен техник /Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии;·       Техник на транспортна техника/Автотранспортна техника3  3 3 3  3  35  5 4 4  4  4 „Оптикоелектрон Груп“ АД гр. Панагюрище;  „Асарел Медет“ АДгр. Панагюрище;  Сдружение на предприемачитегр. Панагюрище
2016/17 г.ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм  –гр. Панагюрище·         Минен техник /Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии;·         Техник на транспортна техника / Пътно-строителна техника;·         Техник на прецизна техника/Лазерна и оптична техника;·         Мехатроника / Мехатроника 3  3  3 34  4  5 5„Оптикоелектрон  Груп“  АДгр. Панагюрище; „Асарел Медет“ АД  гр.  Панагюрище; Сдружение на предприемачитегр. Панагюрище
 2017/18 г. ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм  –гр. Панагюрище ·         Минен техник /Минна електромеханика;·         Техник на прецизна техника/Лазерна и оптична техника;·         Машинен техник /Машини и системи с ЦПУ;·       Техник на транспортна техника/Автотранспортна техника;·       Техник на електронна техника/ Промишлена електроника 3 3 3 3  3 5 5 4 4  4 „Асарел Медет“ АДгр. Панагюрище; „Оптикоелектрон Груп” АДгр. Панагюрище; „Оптикс” АДгр. Панагюрище; Сдружение на предприемачите  гр. Панагюрище 
 ПГ по химични и хранителни технологии –гр. Пазарджик·         Химик-технолог /Технология на целулозата, хартията и опаковките34„Ди Ес Смит България“ АД;“Монди Стамболийски“ ЕАД 
 ПГ по хранително-вкусови технологии  „Ат. Ченгелев“гр. Пещера·         Биотехнолог / Технология в биопроизводствата34„Биовет АД“гр. Пещера
2018/19 г.ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм  –гр. Панагюрище·         Минен техник/Минна електромеханика;·         Техник на прецизна техника/Лазерна и оптична техника;·       Хотелиер/ Организация на хотелиерството;·         Мехатроника/ Мехатроника;·       Машинен техник/ Машини и системи с ЦПУ; 3 3 3 3 35 5     5     5     5„Асарел Медет“ АД гр. Панагюрище; „Оптикоелектрон Груп” АДгр. Панагюрище; „Оптикс” АДгр. Панагюрище
 ПГ  по химични и хранителни технологии –гр. Пазарджик·         Химик-технолог/Технология на целулозата, хартията и опаковките;·         Химик-технолог/ Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти  „Ди Ес Смит България“ АД; „Монди Стамболийски“ ЕАД 
 Средно училище„Св. Св.Кирил и Методий“гр. Сърница·         Хотелиер/   Организация на хотелиерството  Сдружение на хотелиерите към община Сърница;Комплекс „Романтика“ гр. Сърница
2019/20 г.ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм  –гр. Панагюрище·         Техник на прецизна техника/Лазерна и оптична техника;·         Машинен техник /Машини и системи с ЦПУ;·         Минен техник/Минна електромеханика;·         Техник по транспортна техника/Пътно-строителна техника;·         Хотелиер/Организация на хотелиерството3 3  3 3 35 5  5     5     5„Асарел Медет“ АД гр. Панагюрище; „Оптикс“ АДгр. Панагюрище; „Оптикоелектрон Груп“ АДгр. Панагюрище; Сдружение на предприемачите гр. Панагюрище 
 ПГ по химични и хранителни технологии –гр. Пазарджик·         Химик-технолог/Технология на целулозата, хартията и опаковките;·         Химик-технолог/ Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти3  35  5„Ди Ес Смит България“ АД;„Монди Стамболийски“ ЕАД„Биовет АД“гр. Пещера
 ПГ по хранително-вкусови технологии„Ат. Ченгелев“гр. Пещера·         Биотехнолог/Технология в биопроизводствата35„Биовет АД“гр. Пещера
 Средно училище„Св. Св.Кирил и Методий“гр. Сърница·         Хотелиер/Организация на хотелиерството35Сдружение на хотелиерите към община Сърница;Комплекс „Романтика“ – Сърница
 ПГ по икономика и туризъм„Алеко Константинов“гр. Велинград·         Ресторантьор/ Кетъринг35„Витал Тур“ ООД гр. Велинград;„Голд“ ООД гр. Велинград;„Арте Хотел“ ЕООД гр. Велинград;„Велина“ АД гр. Велинград;„ЕРТИОС“ ЕООД гр. Велинград