Казаните за ракия са специално пригодени съдове и система за варене на спиртната напитка и сега ще разгледаме особеностите на помещението за това и мерките за безопасност, които да спазваме. Ще дадем също базови препоръки за варене и ще видим предлаганите видове съдове в Бриколаж.

Какво помещение трябва да имаме

Помещението за разполагане на казана и варенето на ракия трябва да е изключително добре проветриво, защото от ферментацията на джибрите се отделя голямо количество въглероден диоксид, който е вреден за човека. Проветривостта е необходима също и в случаите на варене, защото при изтичането на прясната спиртна напитка се отделя метилов алкохол, който също е вреден за човека и е необходимо бързо да се разсее в околното пространство. За целта е важно да има отворен поне един или два прозореца или прозорец и врата, така че смяната на въздуха да е интензивна.

Безопасност на работа

При боравенето с казан за ракия е необходимо да внимаваме, както при тяхното зареждане и приготвяне, така и по време на процеса. За своята безопасност трябва да внимаваме особено по време на варенето, защото самата готова напитка, която тече е гореща. Много хора още предпочитат старите методи, чрез горенето на дърва под казана, при което трябва да внимаваме за пожаробезопасността както на нас, така и на околните хора и имущество. 

Препоръчително е при паленето на огън, това да се извършва в случаи, когато наоколо липсват каквито и да е запалими вещества, а течението не е толкова силно, че да може да разнасе огъня от огнището. Важно е също, когато варенето на ракия приключи, казана да се остави да изстине и тогава да се чисти и изсипва остатъка, което ще предотврати изгаряния и неволни инциденти.

Базови препоръки относно варенето на ракия

Процесът в домашни условия е изключително сръткав, но и доста предпочитан от населението на Балканите. Много хора по традиция всяка година варят ракия и притежават собствени казани у дома. В различните региони се използват отделни рецепти за приготвянето на традиционната спиртна напитка, но базовите методи са едни и същи. Ето ги и тях:

  • извършва се ферметиране и дестилиране на различни по вид плодове;
  • след завиране се образуват изпарения, тръгващи по специална серпентина, която се охлажда;
  • след това тези изпарения се втечняват и се образува готовата ракия;
  • важен момент след завиране на суровината е поддържането на умерен огън за избягване на нейното загаряне;
  • огънят се намалява след потичане на първака и се поддържа само жарта;
  • изтичането се прекратява при достигане на 38 градуса на напитката.

Какви видове ще намерите в Бриколаж

Достъпни в момента са фабрично изработени и окомплектовани, медни и от неръждаема стомана казани, отличаващи се със своите малки и големи размери, съответно позволяващи побирането на повече и по-малко суровина, в зависимост от нуждите.