Заради COVID-19 проектът, в който участваха общо три средни училища от Пазарджик, Македония-град Кочани и Хърватия-Лудбрег  бе временно преустановен. В рамките на проекта отбори се състезават с мобилно приложение като търсят локации в своя град и отговарят на въпроси от областта на математиката, физиката, географията, химията и биологията.

Партньор е северномакедонската софтуерна компания „Тех Ко Нет“, която разработи специално приложение за средношколците, чрез което те играят онлайн в трите града едновременно. От българска страна, пилотно училище е Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт и сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ от гр. Пазарджик.

От Северна Македония, която е водеща страна по проекта, участват  още две  организации: НПО ЛАГ от гр. Кочани и  средно училище „Люпчо Сантов“. От хърватска страна участва „Средно Училище Лудбрег“ и администрацията на Община Лудбрег. Проектът стартира през декември 2018 г.  като основната му цел е разработването на  иновативен образователен подход, чрез модул за изучаване с виртуална реалност на предмети в областта на НТИМ (наука, техника, инженерство и математика), не само в класните стаи, а и  извън училище.

От 8 до 10 март ще се проведе тест състезание в центъра на Пазарджик с използване на новото приложение. ОТ ПГИМ участват шест отбора от ученици от осми, девети и десети клас, които трябва да отговарят на  въпроси от всяка дисциплина. Толкова са и отборите от Македония и Хърватия. Същинското състезание ще бъде в края март, а финалът на 4 април. Победителите ще участват в международно състезание в Северна Македония през октомври.