Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва засилени проверки на обекти за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно, пазари и борси, във връзка с предстоящите официални празници (Великден и Гергьовден).

В периода до 07.05.2021 г. включително, ще се извършва засилен контрол в производството и търговията на традиционно предлаганите за празниците храни (агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зеленчуци), както и на боя за яйца. Ще се следи за произхода и правилното съхранение на суровини и храни, за коректното етикетиране и маркировка.

По отношение на предлагането на трупно агнешко месо ще се контролира наличието и цветът на здравната маркировка (син цвят – месото е с произход България, червен цвят – с произход, различен от българския, в съответствие със Заповед № РД 11-631/25.03.2019 г.), а също така и дали търговците предоставят на видно място информация за страната на произход на месото.

Инспекторите ще следят строго начина на съхранение, етикетирането и маркирането на яйцата. Ще се вземат проби за лабораторно изпитване от яйцата с произход ЕС и трети страни.

По време на официалните празнични дни от 30.04.2021 г. до 03.05.2021 г. вкл., на почивния 04.05.2021 г. и на Гергьовден – 06.05.2021 г., ще бъдат осигурени дежурни инспектори във всички ОДБХ, които да осигуряват дейността на контролния орган и да реагират на сигнали на граждани.

БАБХ припомня, че сигнали за нередности приема на Горещия телефон – 0700 122 99 и през онлайн формата на сайта.

Какво още трябва да знаем за агнешкото месо?

Най-сигурният начин да познаем дали месото, което купуваме от магазина е българско, е синият печат. Той винаги се слага на плешката и на бута. Има две букви “BG” и шестцифрен номер – номера на кланицата. Ако печатът е червен означава, че месото е обработено в страната, но е вносно.

По какво да познаем дали агнешкото на витрината е прясно и възможно ли е да сложим във фурната вече замразявано, което са ни продали на цената на свежо месо е вторият съществен въпрос.

Цветът на прясното агнешко месо трябва да бъде бледорозов. Има и няколко други фактора, за които хората трябва да следят. Тлъстината трябва да бъде бяла, към кремава. Ако е жълта или сива означава, че месото е замразявано и старо или това е шиле и месото е жилаво

Месото трябва да е сухо на пипане, а не твърдо. При натискане с пръст то трябва да си връща формата. Ако има слуз по него означава, че продуктът не е съхраняван правилно и са започнали процеси, заради които месото ще има мирис