180 са общо такситата, които обслужват гражданите на територията на община Пазарджик, стана ясно днес по време на сесията на Общинския съвет. С 36 гласа „За“ бе прието да бъдат въведени минимални тарифи. Това е съгласувано с бранша, каза зам.-кметът Петър Петров. Квотата за таксиметрови коли е 300.

Ето и кави са определените днес минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на Община Пазарджик, както следва:

  • минимални цени за 1 км./пробег

         дневна тарифа – 0,70 лв. км./пробег

         нощна тарифа –  0,75 лв. км./пробег

максимални цени за 1 км./пробег

         -дневна тарифа -1,40 лв. км./пробег

         -нощна тарифа -1,70 лв. км./пробег

Цените се актуализират най-малко веднъж годишно. Първоначалната такса за осъществяване на таксиметров превоз не може да надвишава цената на 1 км./пробег по съответната тарифа с повече от 50 %. Цената на 1 минута престой при таксиметров превоз, не може да надвиши 50 % от цената на 1 км./пробег по съответната тарифа.

С 38 гласа „За“ съветниците гласуваха и опрощаването на наеми за наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти и терени на територията на Община Пазарджик, за заведения за обществено хранене без доставка или вземане на храна за дома и офиса, както и на тези имоти, които се намират в сградите на общинските училища за производство и продажба на закуски, за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително.

Наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти и терени на територията на Община Пазарджик за заведения за обществено хранене с доставка или вземане на храна за дома и офиса, както и тези на терени за паркинги, за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително, заплащат 50% от дължимите наеми и такси.

„Считам, че това е една стъпка напред, в това да подпомогнем бизнеса, който се занимава производство на храни.“ – каза кметът Тодор Попов.