Ръководството на ПГХВТ “Ат. Ченгелев” днес връчи дипломите и Свидетелствата за професионална квалификация на 20-ма зрелостници. Професиите, които придобиват след курса си на обучение те са биотехнолог, ресторантьор и моделиер на обувни изделия, съобщи https://peshteraprim.com/.

След месеци на изолация, дистанционно обучение и матури зрелостниците очакваха с нетърпение да получат документите си за завършено образование. Биотехнолозите са първите обучени по дуалната система, или така нареченото обучение чрез работа. Изпитът по практика на професията се проведе в реални условия на работните им места в Биовет АД. В изпитната комисия учстваха и техните наставници от предприятието.

Специални аплодисменти имаше за първенците на  випуска Зоя костадинова и Идеет Бошнаков.

Директорът на училището, Славия Златанова пожела на зрелостниците да превръщат трудностите в победи, да стъпват уверено и непоколебимо, и винаги да носят в сърцето си любимото училище.

Гост на тържеството, което се проведе в двора на Историческия музей беше кметът на Община Пещера Йордан Младенов. Като бивш  възпитаник на учебното заведение, той изтъкна неговите преимущества. Младенов пожела на възпитаниците на гимназията нови успехи и дръзновение, “да използват знанията си за добро и напредък, да бъдат активни граждани и да преследват неуморно целите си,  да носят в сърцето си училището където и да отидат по света, да бъдат човечни и да се усъвършенстват.”

На тържеството присъстваха, родители и членове на Обществения съвет на училището. Учениците изказаха своята благодарност към своите учители и с цялото си поведение показаха уважение и признателност към техния четиригодишен труд. Церемонията беше последвана от фотосесия с учители и родители.

ПГХВТ „ АТ. Ченгелев“ е създадена през 1943 година с указ на цар Борис III като стопанско училище. 

По- късно то прераства в селскостопански техникум по тютюна. През 1980 година започва обучението на първите биотехнолози. Това се прави с цел да се следват социално-икономическите тенденции в страната и региона. Точно тогава училището бележи небивали успехи в образователните среди. През 2014 година двустранни интереси между Биовет и училището възродиха интереса на учениците.

В условията на високотехнологично производство от страна на водещото в страната предприятие се появи нужда от специализирани кадри. През 2016 година за обучение се приемат първите биотехнолози.