Стартира изпълнението на строителството по договор за ремонт на част от ул. „Петър Раков“ в Пещера.

По искане на кмета на Община Пещера Йордан Младенов, и последвало Постановление № 360 от 10.12.2020 г. на Министерски съвет, са предоставени средства в размер на 2 500 000 лв. от Държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Инвестицията включва реконструкция на част от републикански път, ремонт на местен път, изграждане на прилежащата им инфраструктура и ремонт на улица „Петър Раков“.