На 15 декември 2021г.(сряда) от 11.00 часа, предстои на откриване на  нова спортна зала, спортна площадка, нова информационна система, асансьор и санитарни възли за ученици с двигателни затруднения в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Пазарджик, съобщи ръководството на учебното заведение. Съоръженията са част от изпълнението на  проект  „Обновяване и модернизация  на регионална образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база” BG16 RFOP001-3.002-0017-C01, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.