Николина КАЦАРОВА

Ангажимент към всеки учител и родител в навечерието на 1 ноември е да припомня за нашите будители – възрожденски и съвременни. Да напомняме, че те са се превърнали в знакови имена, благодарение на любовта им към книгата, словото и просветата. Те са онази светлина, противопоставяща се на мракобесието, което винаги е дебнело в засада.

Всеки съвременен творец без значение в коя област на културата работи е будител и заслужава уважение за труда, който полага. Трудът на интелигенцията често е бил подценяван, но именно той е един от най-заслужилите. Често твореца сам се бори, сам се финансира и промотира, но пробуждайки някого с направеното от него, си дава сметка, че всичко си е струвало.

Същото е и с учителите, които сами по себе си са творци често неподкрепени от никого. Предизвикателствата пред тях са много. Когато се замислят дали ще „пробудят“ някого, често се съмняват, но дори и една душа да бъде озарена от знанието борбата си е струвала. Но най-важното знание в училище, което трябва да бъде предадено е за истински важните неща в живота – надеждата, любовта, състраданието.

На съвременния будител-учител най-много му се иска да работи в партньорство с всеки родител. Понякога бездната училище-родителска общност е много голяма. Причините са доста, но най-вече времето, в което живеем и нравите му, но трудностите не бива да бъдат оправдание. Мисията ни е взаимна – създаването, отглеждането и образоването на едно достойно поколение, което ще се грижи за нас.

Друг важен аспект за поддържането на висока култура у младите е институции като училище, библиотека и музей да работят неуморно ръка за ръка. Така се изграждат уважение към институциите, миналото, културата и истински ценните неща в живота и се създават нови будители. Вече изградените възрожденски имена са добра и важна основа, но не бива да отвръщаме поглед и към тези, които ще се родят в модерната ни епоха.

Но нека погледнем към днешния Ден на народните будители с признателност към всички имена, на които дължим много – Паисий, Софроний, д-р Петър Берон, Васил Априлов, Найден Геров и много други. Да оценим по достойнство чистите им души и поне малко да вземем от техния пример, за да се докоснем до светостта им.

Честит празник!