Текст: РБ“Никола Фурнаджиев“
Отдел „Краезнание“ към Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ в Пазарджик представя витрина „Поетичното наследство на Никола Фурнаджиев“. Това е част от проявите в библиотеката посветени на Фурнаджиевите дни.
Никола Йорданов Фурнаджиев е роден на 27 май 1903 г. в гр.Пазарджик. В детството си Н.Фурнаджиев сменя няколко местожителства. Семейството му живее последователно в Сливен, Елена и Чирпан. През 1922 г. завършва гимназия в Чирпан и записва Медицина в София.
През 1930 г. завършва Философия и Педагогика в СУ Св.Кл.Охридски“. От 1930 до 1931 г. е член на редакционната колегия на в.“Съвременник“. Работи като стажант учител в Трета мъжка гимназия в София, като библиотекар в Министерството на народното просвещение / 1932 г./, учител в Българското училище в Цариград/ 1933-1938 г./, в Пазарджик/ 1938-1939 г./ и във Втора девическа гимназия в София/ 1940-1944 г/. След 1944 г. започва работа в Министерството на пропагандата. От 1945 до 1949 г. е главен редактор на в. “Литературен фронт“, след това е назначен за главен редактор, отдел „Поезия“ в издателство „Български писател“ и редактор в списание „Септември“ / 1961-1963 г./, член е на Съюза на българските писатели. През 50-те и 60-те години отпечатва стихосбирките „Велики днес“, „По пътищата ти вървях“, „Избрани стихотворения“, „Слънце над планините“, „Най-трудното“.
Никола Фурнаджиев е сред най-добрите преводачи на поезия от руски език. Стихотворенията на Фурнаджиев са преведени на основните европейски езици.
Умира в София на 26 януари 1968 г.