Асистент Василка Гюрова, преподавател в изнесено обучение за медицински сестри в Пазарджик, представи специалността „Медицинска сестра“ в няколко училища в областния град. Това са ПМГ “ Константин Величков“, СУ “ Георги Бенковски“, ПГ “ Иван С. Аксаков“. Учениците слушаха с интерес и задаваха въпроси. От три години, с подкрепата на Община Пазарджик, в града се осъществява изнесено обучение на медицински сестри към Медицински университет- Пловдив.
Специалността „Медицинска сестра“ ( образователно-квалификационна степен „Бакалавър“) е открита през 1942 г. за първи път. В момента обучението на студентите се провежда съгласно учебен план и програми, отговарящи на европейски и световни стандарти. Продължителността на обучението е четири години (6 семестъра теоретична подготовка и учебна практика и 2 семестъра преддипломен стаж). Обучението е в редовна форма.
 По време на подготовката си студентите получават необходимите знания и умения за полагане на качествени сестрински грижи, свързани с:
– промоция на здравето;
– профилактика и лечение на заболяванията в болничната и извънболничната помощ;
– детски заведения за отглеждане и възпитание;
– училищни кабинети;
– старчески домове и други социални заведения.
 Получената подготовка дава възможност на придобилите ОКС „Бакалавър” с професионална квалификация „Медицинска сестра” да продължат обучението си в ОКС „Магистър” в магистърските програми на Факултета по обществено здраве в МУ- Пловдив.
? За повече информация:
0898836178
mspazardjik@abv.bg
Срокове за подаване на документи за кандидат-студентска кампания 2024 г. – изнесено обучение за специалност „Медицинска сестра“ в Пазарджик
Кандидат-студентите подават документите през интернет сайта на Медицински университет – Пловдив, в менюто „Регистрация за изпити и курсове“ / „On-line РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРСОВЕ И ИЗПИТИ“.
Кандидатстудентски документи няма да се приемат на място в Пловдив!
Документи за ОКС Бакалавър „Медицинска сестра“ след завършено средно образование се подават ОНЛАЙН:
– от 3 юни 2024 г. до 25 юни 2024 г. включително, в рамките на работния ден!
Кандидатите полагат изпит по Етика – писмен изпит с продължителност 2 часа.
Изпитът ще се проведе на 3 юли 2024 г. в гр. Пловдив
? За повече информация:
0898836178
mspazardjik@abv.bg