До петък е законовият срок за подаване на Декларации на фирмите, които не са осъществявали дейност съгласно изискването на чл. 38, ал.9 от Закона за счетоводството за 2018 г. На практика процесът е елементарен и се изчерпва със следното – в съответното Териториално бюро на НСИ, което в Пазарджик се намира на седмия етаж на Изчислителния център, на ул. „К.Величков“, се подава Декларация за липса на дейност. Бланката може да се вземе от самото Статистическо бюро или да се свали от сайта на НСИ. Следващият етап е подаване на заявление в Търговския регистър на Агенцията по вписвания. Пазарджиклии имаме късмет, че офисът на Търговския регистър се намира в същата сграда, но на втория етаж. Заявлението се подава с приложение Г3, към което се прилага Декларацията от НСИ, както и задължителната Декларация по Закона за Търговския регистър.

Заявлението към Търговския регистър обаче задължително трябва да бъде подадено от управителя или представляващия фирмата, ако това се прави от пълномощник, то документът трябва да бъде нотариално заверен. Тъй като сте чакали последните дни на срока, вероятно ще ви се наложи да изчакате на дълга опашка, която се извива пред офиса на Търговския регистър.

Задръствания в тази връзка има в цялата страна, като пред Търговския регистър в София, опашката е дълга над 300 метра, а чакането отнема до два часа. Разбира се, че може да изберете и по-лесен вариант, да подадете документите по електронен път, но само ако имате електронен подпис на фирмата или след като се снабдите с Декларацията от НСИ да оставите нещата в ръцете на адвокат, който само с едно писмено пълномощно и негов електронен подпис да подаде необходимото заявление.

Ако изпуснете срока, подлежите на глоба от 200 до 1000 лв. и имуществена санкция от 300 до 2000 лв.