През ноември 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 45 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 857, а на леглата – 4 040. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 11.8%, а на леглата в тях – със 7.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2019 г. е 45 155, или с 5.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 8.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През ноември 2019 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 93.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 85.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.3 и 14.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Руската федерация – 12.9%, следвани от Гърция – 11.0% и Република Северна Македония – 10.2%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2019 г. в област Пазарджик са 21 431. От всички пренощували лица 96.2% са българи, като по-голямата част от тях (83.4%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 809 като 95.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.8 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2019 г. е 39.3%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 46.8%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (20.2%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 1.3 процентни пункта, като при местата за настаняване с 1 и 2 звезди увеличението е с 5.8 процентни пункта, а при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди има намаление с 1.6 процентни пункта.

Приходите от нощувки през ноември 2019 г. достигат 2 437 071 лв., или с 0.9% повече в сравнение с ноември 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани – с 4.2% и намаление от чужди граждани – с 33.3%.