Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради за четвърто тримесечие на миналата година са издадени в областите Пловдив – 215, София (столица) – 201, Бургас – 123, и Варна – 116. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 703, Пловдив – 1 642, Варна – 697, и Бургас – 531.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. е започнал строежът на 779 жилищни сгради с 4 215 жилища в тях и с 543 767 кв. м обща застроена площ, на 16 административни сгради/офиси с 27 158 кв. м РЗП и на 570 други сгради с 454 681 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 20.7%, докато жилищата в тях се увеличават с 23.6%, а общата им застроена площ – с 20.4%. Броят на започнатите административни сгради бележи спад с 40.7%, а тяхната обща застроена площ – с 11.4%.

Започнатите други видове сгради намаляват със 17.6%, но тяхната РЗП е повече с 18.2%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 8.2%, жилищата в тях – с 11.4%, а разгънатата им застроена площ – с 15.0%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 20.0%, докато тяхната РЗП нараства със 134.1%. Започнатите други видове сгради са повече с 6.3%, а разгънатата им обща застроена площ – с 1.0%. Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 108 жилищни и 87 други сгради; София (столица) – 131 жилищни, 3 административни и 36 други сгради; Варна – 105 жилищни и 27 други сгради; Бургас – 87 жилищни и 36 други сгради.

Области Жилищни сгради Административни сгради Други сгради
брой брой жилища разгъната застроена площ – кв. м брой разгъната застроена площ – кв. м брой разгъната застроена площ – кв. м
Общо за страната 1 296 7 327 904 953 30 29 251 1 130 691 264
Благоевград 72 313 27 908 .. .. 89 52 821
Бургас 123 531 68 239 3 9 148 57 35 625
Варна 116 697 101 147 5 3 453 77 64 628
Велико Търново 32 86 12 028 35 22 040
Видин .. .. .. 3 1 322
Враца 11 22 1 955 21 8 677
Габрово 17 17 3 337 15 7 778
Добрич 23 46 7 343 .. .. 18 7 892
Кърджали 43 153 18 522 13 5 377
Кюстендил 10 12 1 317 32 3 775
Ловеч 11 11 1 852 61 17 404
Монтана .. .. .. .. .. 23 19 656
Пазарджик 74 122 18 764 .. .. 53 56 953
Перник 33 73 9 222 34 27 258
Плевен 7 16 1 837 26 8 288
Пловдив 215 1 642 211 748 4 10 777 132 65 559
Разград 11 20 2 981 .. .. 28 15 855
Русе 30 98 10 700 51 36 331
Силистра 18 24 4 256 14 3 715
Сливен 33 53 8 039 16 4 195
Смолян 8 10 1 668 21 12 680
София 64 77 14 035 5 959 65 21 170
София (столица) 201 2 703 303 552 3 2 681 38 116 734
Стара Загора 62 410 49 559 .. .. 65 21 086
Търговище 11 51 4 330 .. .. 12 19 234
Хасково 24 63 9 823 55 12 895
Шумен 25 44 4 219 .. .. 59 14 900
Ямбол 15 26 4 630 17 7 416

Забележка: „..“ данните са конфиденциални