Бюро по труда – Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

 

Работни места за специалисти с висше образование:

2 асистент, офис на управителя
1 главен специалист
1 организатор производство
1организатор
1 технически изпълнител
1 психолог-възпитател
1 трудотерапевт
1техник,технолог мляко и млечни продукти

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

1 отк-шлосер
1 медицинска сестра
1 технически изпълнител
2 счетоводител, оперативен
2 организатор
1 социален работник
5 охранител
24 продавач-консултант
11 продавач-консултант на гастрономна витрина
1продавач,разносна търговия
11 касиер
1 кредитен консултант
1 супервайзор
3 камериер/ка
6 помощник готвач
1 помощник, кухня
3 работник, кухня
4 сервитьор
2 пекар-закуски
1 сладкар
1 работник в скадкарски цех
5 баристи
2 мениджър
8 ресторантски работник
10 шивач
5 машинен операто,шиене
1 бродировач
1дърводелец
5 крояч, текстил
2 гладач, ютия
1 гладач, преса
15 отговорен оператор, месопроизводство
2 снабдител, доставчик
2 контрольор качество
5 почиствач, метални отливки
2 машинен оператор, металообработващи машини
1 настройчик, металургични линии
2 настройчик/матричар/
1 настройчик на машини за леене под налягане с програмно управление
3 машинен оператор пластмасови изделия
2 машинен оператор, месни продукти
3 оператори на роботизирана машина за леене под налягане
9 леяр
1 оператор рязане на картон /велпапе/
3 оператор, дообработване на велпапе
3 машинен оператор производство на хартия, накачник
1 машинен оператор производство на хартия
10 обслужващ работник хранително производство
1 обслужващ, бензиноколонка
5 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
6 машинен оператор за производство на опаковки
1 механик
5 машинен оператор на поточна линия
5 монтажник, електронни елементи
5 монтажник, изделия от пластмаса
4 шлосер
1стругар
2 огняр
4 електротехник
20 монтажник,производство на слаботокови предпазетели
1 техник –механик отоплителни, хладилни и вентилационни системи
1 заварчик
7 автомонтьор
1 машинист пътностроителни – машини
10 водач на мотокар
5 шофьор, лекотоварен автомобил
7 шофьор, автобус
14 шофьор, тежкотоварен автомобил /международни превози/
4 шофьор, тежкотоварен автомобил
6 експедитор
2 шофьор, бетоновоз
1 тракторист
1 разфасовач
3 работник, производител на млечни продукти
2 работник, покриване метални повърхности /прахово боядисване на метални стелажи/
3 работник, покриване на метални повърхности
15 работник, производство
1 работник, поддръжка на сграда
1 детегледач
9 общ работник
1 работник в траурна агенция
1 работник в строителството
1 общ работник, поддръжка на сгради
2 общ работник, боядисване на варели
1 животновъд
2 лепач
3 продавачи
1 мияч
8 берач на череши
1 чистач
4 хигиенист